hgs  eokul   lgs   kyk  
  21.06.2024  

RASAT, Türkiye'nin İlk Yerli Yapım Uydusu

RASAT Araştırma Uydusu, Türkiye’nin ve TÜBİTAK UZAY’ın BiLSAT uydusundan sonra sahip olduğu ikinci uzaktan algılama uydusudur.

RASAT fırlatıldığı 17 Ağustos 2012 tarihinden bu yana görevini başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemine ve Türk mühendislerce tasarlanıp geliştirilen yeni modüllere sahip olan RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusudur.

AMAÇ

BiLSAT Projesi ile bir uydunun tasarımından yörüngede devreye alınmasına kadar geçen her evrede kazanılan bilgi ve beceriyi pekiştirmek,
Güncel teknolojileri kullanarak uzay ortamına uygun sistemler geliştirmek ve uzayda başarıyla çalıştırarak bu sistemlere uçuş tarihçesi kazandırmak,
Türkiye’nin uzaktan algılama alanında ihtiyaçlarına azami ölçüde cevap vermek,
Türkiye’nin uzay teknolojileri için halihazırda kullanılabilecek yeteneklerini belirleyip azami ölçüde kullanmak,
Uydu teknolojileri konusunda yetişmiş insan gücünü arttırmak,
Geliştirdiği kritik modüllerle Türk uzay sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak,
TÜBİTAK UZAY’ın uzay amaçlı yeteneklerini Türkiye’ye ve Dünyaya kanıtlamaktır.


KULLANIM ALANLARI

Haritacılık
1/25.000 ölçekli haritaların oluşturulması ve güncellenmesi
Sayısal yükseklik modeli ve ortofoto oluşturma
Arazi kullanımını haritalama
Kırsal kadastro

Afet İzleme

Orman yangını izleme ve tahribinin haritalanması
Su baskını haritalama ve tahmini
Heyelan alanlarını haritalama
Deprem sonrası yıkılmış binaların ve hasarın tespiti
Afet yönetimi için güncel tematik verilerin oluşturulması
Çevre

Orman tahribatının ve ormanlaşmanın izlenmesi
Kıyı lardaki değişimin izlenmesi
Denizde petrol sızıntılarının belirlenmesi ve kirliliğin haritalanması

Şehircilik ve Planlama

Kentsel gelişimin izlenmesi
Kaçak yapılaşmanın tespiti
3 boyutlu simulasyon oluşturma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Türk Yer Gözlem Uyduları RASAT
Ağırlık 93 kg
Yörünge 700 km’de dairesel, güneşe eşzamanlı
Yönelim kontrolü 3 eksen kontrollü
Yörünge süresi 98.8 dakika
Ekvator geçişi yerel zamanı 10:30
Uzamsal çözünürlük Pankromatik: 7.5 m
Çok bantlı: 15 m
Tahmini ömür 3 yıl
Tayfsal çözünürlük (μm) 0.42 – 0.73 (Pankromatik)
1. Bant: 0.42 – 0.55 (Mavi)
2. Bant: 0.55 – 0.58 (Yeşil)
3. Bant: 0.58 – 0.73 (Kırmızı)
Radyometrik çözünürlük 8 bit
Zamansal çözünürlük 4 gün
Şerit genişliği 30 km
Faydalı yükler
Optik faydalı yük: Stereoskopik görme özelliğine sahip Pushbroom görüntüleyiciden oluşmaktadır.
BiLGE: Spacewire veriyolu kullanabilen uçuş bilgisayarı.
GEZGiN-2: JPEG2000 algoritmaları ile yüksek hızda çok bantlı görüntü sıkıştırma ve şifreleme yapabilen yeni nesil görüntü işleme kartı.
X-Bant Verici Modülü: 100 Mb/s iletim hattına ve 7W çıkışa sahip iletişim sistemi.

www.uzay.tubitak.gov.tr | bilgi@uzay.tubitak.gov.tr