hgs  eokul   lgs   kyk  
  21.06.2024  

Adana ilinde nüfus artışı

Nüfus Artış Hızı

2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, Adana’nın nüfus artış hızı ‰ 17,71’ dir. Bu oran, ‰ 18,34 olan Türkiye ortalamasına göre düşük olmasına rağmen, son beş yılda yaşanan yoğun nüfus artışı, Adana’nın kentsel yerleşim sorunları arasında ilk sırada yer almaktadır.

Nüfus artış hızı ve idari durumu çizelge 2, yıllara göre nüfus artış hızı çizelge 3’te verilmiştir. 1927-2000 yılları arasında Türkiye'nin nüfusu yaklaşık beş kat artarken aynı dönemde Adana nüfusu sekiz kat artmıştır. 1927-2000 döneminde Adana ilinin nüfusu sürekli artış göstermiştir. İlde en düşük yıllık nüfus artış hızı ‰ 8,8 ile 1935-1940 döneminde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı ‰ 42,4 ile 1950-1955 döneminde görülmüştür. 1927 yılında Adana ili ülke nüfusu içinde % 1,7’lik bir paya sahipken 2000 yılında yaklaşık % 2,7 lik bir paya ulaşmıştır. Bu dönemde, Adana ilinin yıllık nüfus artış hızının genel olarak ülke ortalamasından daha yüksek olduğu görülmektedir. Sayım yıllarına göre nüfus artış hızı şekil 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Adana’nın Nüfus Artış Hızı ve İdari Durumu (2000)


Çizelge 3. Sayım Yıllarına Göre Nüfus Artış Hızı (‰)(*) Osmaniye, Bahçe, Düziçi ve Kadirli ilçeleri 24.10.1996 tarih ve 4200 sayılı kanunla Adana ilinden ayrılarak Osmaniye iline bağlanmıştır. Bu nedenle 1990-2000 dönemindeki yıl ortası nüfus tahminleri hesaplanırken 2000 yılı idari bölünüşüne göre düzeltilmiş olan, 1990 yılı genel nüfus sayımındaki değer (1.549.233) kullanılmıştır.


Şekil 2. Sayım Yıllarına Göre Yıllık Nüfus Artış Hızı
Adana Hakkında Genel Bilgiler