hgs  eokul   lgs   kyk  
  20.06.2024  

Adana deprem haritasıAdana İli Deprem Haritası

Adana ili deprem haritası şekil 1’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi, Adana Merkez ve Ceyhan ilçesi 2. Derece, Yumurtalık 1. Derece, Feke, Aladağ, Pozantı, Kozan, Karaisalı ve İmamoğlu ilçeleri 3.derece, Tufanbeyli ve Saimbeyli 4. Derece deprem kuşakları içerisinde yer almaktadır.

Bu bölgelerde yapılacak yapıların, depreme karşı dayanıklılığı yönünden, gerek malzeme gerekse işçilik bakımından ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Genel Teknik Şartnamesi” kurallarına, kullanılan malzemeler ise Türk Standartlarına uygun olması gerekmektedir.