hgs  eokul   lgs   kyk  
  21.06.2024  

sanayi devrimi

Osmanlıda Söylenildiği Gibi Gerçekten Sanayi Yok muydu?İŞTE CEVAP...

Sanayi-i Osmanlı Varmış

Osmanlı'nın "toplu iğne bile yapamadığı" anlatıldı hep kitaplarda. Oysa ki 19. yüzyılda, gerek devlet eliyle gerek özel sermayeyle pek çok fabrika açılmış. İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı "Osmanlı Ticaret ve Sanayi Albümü" adlı kitap, bu fabrikaları ve sanayileşme çabalarını fotoğraflarla anlatıyor.

Sanayi Devrimi’nin Asıl Sahipleri

İngilizler’in sahiplendiği ‘Sanayi Devrimi’nin gerçek sahiplerini açıklıyoruz...

Hama'ya (Suriye) "Su değirmenleri şehri" demek pek yanlış olmaz...
Demir, Tekstil, Barut, Su ve Yel Değirmenleri, Kâğıt, Matbaa, Saat, Demir köprüler, taşıma ve savaş amaçlı büyük gemiler, toplar, tüfekler ve coğrafi keşifler bakınız kimlerin çalışmaları sonucudur?

Su ve Yel Değirmenleri
Carlo Cipolla, Ortaçağ enerji devrimine dayanarak, su değirmenlerinin Avrupa’ya ait bir yenilik olduğunu, çünkü bunların Doğu’da bulunmadığını belirtir.(1)
Ancak Arnold Pacey şunları söyler: